Přeskočit na obsah

Otevřený kurz VDA 6.3 – Audit procesu v Praze

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: On-line nebo prezenčně PRAHA, Golden Office – Bezová 1658, 147 00 Praha 4-Braník
Rozsah: 2 dny (9:00 – 16:30)
Cena: 8 200,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cíl kurzu

Procesní audit slouží k monitorování procesu výroby. Je důležitým nástrojem pro interní hodnocení, ale i pro posouzení a výběr dodavatelů. Procesním auditem se prověří úroveň kontroly kvality a plnění požadavků na výrobky. Nástroj VDA 6.3 slouží jako nástroj pro podporu strategie nulové chybovosti a prostřednictvím podrobné analýzy vstupů do výrobního procesu je možné v předstihu odhalit nedostatky a vytvořit prostor pro zlepšení. Účastníci se během školení seznámí s procesním auditem podle normy VDA 6.3 a získají odbornou kvalifikaci na vedení procesních auditů.

Obsah kurzu

  1. Požadavky na výkon auditu podle VDA 6.3 a IATF 16949
  2. Procesní management a předpoklady pro procesní audit
  3. Popis a vysvětlení potenciální analýzy – hodnocení nových a neznámých dodavatelů
  4. Rozsah a možnosti použití auditu procesu, vymezení druhů auditů
  5. Příprava a plánování auditu, specifikace požadavků a příprava otázek
  6. Realizace auditu – úvodní a závěrečný rozhovor, komunikace požadavků během auditu, techniky kladení otázek, vedení záznamů
  7. Vyhodnocení auditu – zpracování závěrečné zprávy a prezentace výsledků, formulace přijatých opatření a sledování jejich následného plnění
  8. Nejčastější chyby, které nastávají během výkonu procesních auditů
  9. Praktické cvičení a příklady z praxe