Přeskočit na obsah

Otevřený kurz SPC – Statistická regulace procesů

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)

Cena: 9 922 Kč / osobu
Cena s využitím dotace MPSV1 786 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Obsah kurzu

 • Cílem kurzu SPC – Statistická regulace procesů je poskytnout účastníkům komplexní pochopení a praktické dovednosti v oblasti regulace procesů. Účastníci získají hluboké povědomí o základních principech SPC a naučí se aplikovat různé statistické nástroje a metody k monitorování, analýze a zlepšování procesů ve výrobním prostředí. Kurz se zaměřuje na praktické aspekty SPC, včetně výběru správných kontrolních metod, sběru a analýzy dat, interpretace výsledků a provádění korektivních opatření. Cílem je, aby účastníci odcházeli s konkrétními dovednostmi a znalostmi, které jim umožní aktivně přispívat k zvyšování kvality, snižování variability a optimalizaci výrobních procesů ve svých organizacích prostřednictvím efektivní implementace.
 • 1. Definice a význam SPC
  •    – Úvod do Statistické Regulace Procesů a jejího významu v průmyslu
  •    – Historie a vývoj metody SPC
  •    – Vztah mezi SPC a celkovým řízením kvality
 • 2. Základní statistické koncepty
  •    – Přehled základních statistických pojmů v kontextu SPC
  •    – Základy pravděpodobnosti a distribuce dat
  •    – Principy shromažďování a zpracování dat ve statistické regulaci procesů
 • 3. Typy dat a jejich analýza
  •    – Kvalitativní a kvantitativní data v SPC
  •    – Metody analýzy dat a jejich interpretace
 • 4. Shewhartovy kontrolní grafy
  •    – Princip Shewhartových kontrolních grafů
  •    – Identifikace a interpretace běžících změn a odchylek
  •    – Praktická cvičení s Shewhartovými grafy
 • 5. Analýza rozptylu (ANOVA)
  •    – Úvod do analýzy rozptylu a její role v SPC
  •    – Aplikace ANOVA při hodnocení variabilit v procesech
  •    – Praktické příklady a cvičení
 • 6. Regresní analýza v SPC
  •    – Využití regresní analýzy k identifikaci vztahů mezi proměnnými
  •    – Hodnocení regresních modelů v kontextu statistické regulace procesů
  •    – Aplikace regresní analýzy na reálné situace
 • 7. Výběr a kontrola vzorků
  •    – Strategie výběru vzorků v SPC
  •    – Metody kontroly vzorků a jejich efektivita
  •    – Zavedení SPC do běžných pracovních postupů
 • 8. Systémy měření a metrologie
  •    – Důležitost správného měření v SPC
  •    – Kalibrace a údržba měřících zařízení
  •    – Validace měřících systémů
 • 9. Paretova analýza a diagramy Ishikawy
  •    – Využití Paretovy analýzy k identifikaci klíčových problémů
  •    – Diagramy Ishikawy jako nástroj pro hledání příčin problémů
  •    – Integrace Paretovy analýzy a Ishikawy do procesu SPC
 • 10. Procesní kapabilita a indexy ovladatelnosti
  •     – Výpočet procesní kapability a interpretace výsledků
  •     – Indexy ovladatelnosti a jejich vztah k procesnímu výkonu
  •     – Zlepšování procesní kapability pomocí SPC
 • 11. Závěrečné zhodnocení a diskuse
  •     – Sdílení zkušeností z praxe s SPC
  •     – Diskuse o výzvách a přínosech implementace SPC

Místa konání

Praha: Golden Office – Bezová 1658, 147 00, Praha 4-Braník
Brno: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Ostrava: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11 718 00, Ostrava – Kunčičky
U Vás ve firmě: kurz se může konat i u Vás ve firmě s využitím dotací – neváhejte nás kontaktovat

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování