Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Nástroje a formy při vstřikování plastů a technologie vstřikování v Brně

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Parkování bez rezervace je možné zdarma cca 200m od objektu.
Rozsah: 2 dny (9:00 – 16:30)
Cena: 8 200,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cíl kurzu

 • Zdokonalit se v efektivním plánování výroby ve vazbě na typ výroby, jak řídit výrobu a související oblasti.
 • Naučit se správně využívat normy spotřeby práce a zkracovat průběžnou dobu výroby.
 • Umět nastavit efektivní systém evidence a informačního zajištění výrobního procesu,
 • Pochopit význam evidence pro ovlivňování nákladů ve výrobě.

Obsah kurzu

 1. den
  Princip vstřikování plastů, popis technologie 
 • Vstřikovací stroje
 • Součásti vstřikovacích strojů a jejich funkce 
 • Druhy vstřikovacích strojů 
 • Periferie vstřikovacích strojů

Vstřikovací proces a jeho fáze 

 • Dávkování a plastifikace 
 • Chování taveniny v plastifikační komoře 
 • Zajištění dostatečné homogenity v závislosti na druhu materiálu 
 • Optimální nastavení dávkování, odpor dávkování 
 • Druhy šneků, jejich výroba a možnosti úprav povrchu 
 • Vstřik (plnění tvarové dutiny) 
 • Průběh tlaku v dutině formy 
 • Tok taveniny v dutině formy 
 • Kritická místa při plnění tvarové dutiny, využití simulačních programů 
 • Dotlak
 • Funkce dotlaku a jeho průběh 
 • Nastavení přepnutí na dotlak, doba dotlaku 
 • Vliv dotlaku na výlisek 
 • Chlazení 
 • Závislost struktury na chlazení 
 • Vyhození výlisku – odformování 
 • Smrštění výlisků
 • Faktory ovlivňující kvalitu výstřiku

Vliv nastavení parametrů na výlisek 

 • Teplota taveniny 
 • Vstřikovací rychlost
 • Dotlak 
 • Zpětný tlak 
 • Teplota nástroje
 • Tg a Tm pro vybrané materiály 
 • Příklady nastavení parametrů pro vybrané druhy materiálů 

Speciální typy vstřikování

 • Vstřikování GIT, WIT 
 • Vícekomponentní vstřikování 
 • Vstřikování s dolisováním 
 • Vstřikování strukturních pěn 
 • Vstřikování reaktoplastů

  2. den
  Nástroje pro vstřikování – druhy nástrojů
 • Funkční a konstrukční části formy
 • Druhy forem pro vstřikování
 • Formy s horkými tryskami

Co od nástroje očekáváme

Chemické přípravky k údržbě nástrojů

 • Mazadla
 • Separační prostředky
 • Konzervanty
 • Čističe
 • Mechanické prostředky

Údržba a péče o nástroje (vstřikovací formy)

 • Skladování nástrojů a manipulace
 • Činnosti před upnutím nástroje
 • Postup při upínání nástroje na lis
 • Kontrola a údržba během lisování (procesu)
 • Činnosti po ukončení lisování
 • Čištění a promazání stroje
 • Karta nástroje (formy)

Správný postup při rozjezdu formy

 • Kontrola upnutí a zkouška naprázdno
 • Nastavení technologických parametrů
 • První vstřik a určení bodu přepnutí na dotlak
 • Přepnutí do automatického provozu, kontrola kvality