Přeskočit na obsah

Otevřený kurz MSA – Analýza systému měření 

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)

Cena: 9 922 Kč / osobu
Cena s využitím dotace MPSV1 786 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Obsah kurzu

 • Cílem kurzu „Analýza systému měření – MSA“ je poskytnout účastníkům hlubší povědomí a praktické dovednosti v oblasti analýzy a hodnocení měřicích systémů. Účastníci se seznámí s základními principy MSA a naučí se rozpoznávat a interpretovat různé typy měřicích systémů. Kurz se zaměřuje na důležité pojmy a definice v rámci MSA a poskytuje praktický přehled metod a nástrojů používaných při analýze systému měření, včetně Gage R&R, bias a linearity studies a stability studies. Dále účastníci získají vhled do pokročilých metod a aplikací MSA, jako je statistická analýza dat a techniky pro zlepšení měřicího systému. Cílem je, aby účastníci odcházeli s konkrétními znalostmi a schopnostmi, které jim umožní provádět efektivní analýzu měřicích systémů ve svém pracovním prostředí, identifikovat potenciální problémy a přijímat informovaná rozhodnutí pro zlepšení kvality a spolehlivosti měření. Kurz také poskytuje příležitost pro diskusi o praktických využitích MSA a individuální konzultace, aby účastníci mohli lépe porozumět konkrétním výzvám a aplikacím v jejich oboru činnosti.
 • Úvod do Analýzy systému měření (MSA)
 • Základní principy MSA
 • Důležitost a přínosy správně provedené analýzy systému měření
 • Historie a vývoj MSA
 • Typy systémů měření
 • Identifikace různých typů měřicích systémů
 • Charakteristika jednotlivých typů a jejich vhodné použití
 • Základní pojmy a definice v MSA
 • Reprodukovatelnost a opakovatelnost měření
 • Přesnost a přesnost měření
 • Lineární a nelinární zkreslení
 • Bias a variance
 • Metody a nástroje MSA
 • Gage R&R (Repeatability and Reproducibility)
 • Princip metody
 • Postup provedení Gage R&R studie
 • Interpretace výsledků a jejich využití
 • Bias a linearity studies
 • Cíle a postupy provedení
 • Vyhodnocení výsledků a interpretace
 • Stability study
 • Účel a postup provedení stability studie
 • Význam v průběhu času
 • Pokročilé metody a aplikace MSA
 • Analýza dat pomocí statistických nástrojů
 • Pokročilé techniky vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
 • Metody pro zlepšení a optimalizaci měřicího systému
 • Implementace MSA v praxi
 • Postupy pro implementaci MSA ve firemním prostředí
 • Role a odpovědnosti členů týmu MSA
 • Monitorování a udržování kvality měřicího systému v průběhu času
 • Zhodnocení a závěr
 • Shrnutí klíčových poznatků z kurzu
 • Diskuse o praktických aplikacích a výzvách MSA
 • Příležitost pro položení dotazů a individuální konzultace.

Místa konání

Praha: Golden Office – Bezová 1658, 147 00, Praha 4-Braník
Brno: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Ostrava: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11 718 00, Ostrava – Kunčičky
On-line: odkudkoli přes Google Meet
U Vás ve firmě: kurz se může konat i u Vás ve firmě s využitím dotací – zanechte nám na Vás kontakt přes přihlášku a nebo neváhejte nás kontaktovat jinak

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování