Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Metoda SMED

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)

Cena: 9 922 Kč / osobu
Cena s využitím dotace MPSV1 786 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Obsah kurzu

 • Cílem kurzu metody SMED (Single-Minute Exchange of Die – zkracování časů přetypování výrobních zařízení) je poskytnout účastníkům komplexní znalosti a dovednosti potřebné k efektivní minimalizaci doby přestavby strojů a zařízení v průmyslovém prostředí. Účastníci budou seznámeni s klíčovými principy SMED, analytickými nástroji pro identifikaci a optimalizaci přestavbových procesů a praktickými postupy pro implementaci těchto změn v reálném pracovním prostředí. Cílem je dosáhnout rychlejších a efektivnějších přestaveb, což povede k výraznému snížení časových ztrát, zvýšení pružnosti výroby a celkového zlepšení produktivity. Kurz se zaměřuje na interaktivní přístup, zahrnuje praktické příklady, skupinové cvičení a aplikaci SMED, aby účastníci mohli získat praktické zkušenosti a dovednosti potřebné k úspěšné implementaci této metodiky ve svém pracovním prostředí.
 • Definice a historie SMED
 • Význam minimalizace doby přestavby
 • Přehled metodiky a aplikace v průmyslu
 • Vliv doby přestavby na výrobní efektivitu
 • Snížení ztrát a zvýšení pružnosti výroby
 • Příklady úspěšné implementace SMED
 • Identifikace kritických bodů přestavby
 • Mapování procesu přestavby
 • Měření a sběr dat o době přestavby
 • Pomůcky pro analýzu pohybu a manipulace
 • Využití videonahrávek a stop-motion analýzy
 • Vytváření časových diagramů přestavby
 • Implementace SMED
 • Vysvětlení konceptu vnitřních a vnějších aktivit
 • Identifikace, které aktivity lze přesunout mimo běžný proces přestavby
 • Vypracování standardních postupů přestavby
 • Vytváření check-listů a pracovních instrukcí
 • Zajištění konzistence a opakovatelnosti
 • Praktická Implementace
 • Testování nových postupů na malé škále
 • Zaznamenání zlepšení a připomínky pracovníků
 • Průběžné optimalizace procesu
 • Sdílení zkušeností z pilotního provozu
 • Hodnocení dosažených výsledků
 • Plán dalších kroků a udržitelnost zlepšení

Místa konání

Praha: Golden Office – Bezová 1658, 147 00, Praha 4-Braník
Brno: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Ostrava: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11 718 00, Ostrava – Kunčičky

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování