Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Metoda 5S

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)

Cena: 9 922 Kč / osobu
Cena s využitím dotace MPSV1 786 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Obsah kurzu

Cílem kurzu Metoda 5S je poskytnout účastníkům komplexní povědomí, dovednosti a praktické nástroje potřebné k úspěšné implementaci a udržení Metody 5S ve svém pracovním prostředí. Účastníci budou seznámeni s principy třídění, řazení, čištění, standardizace a udržování, které tvoří základní stavební kameny této metody pro organizaci pracovišť. Kurz zdůrazňuje význam efektivního řízení pracovních prostorů, což vede k zlepšení kvality, bezpečnosti, a produktivity výrobních a administrativních procesů. Účastníci se naučí plánovat a provádět implementaci 5S, vytvářet standardy a měřit úspěch těchto opatření. Cílem je, aby účastníci byli schopni přenést tyto znalosti do svého pracovního prostředí a aktivně přispívat k udržení čistých, organizovaných a efektivních pracovišť prostřednictvím principů Metody 5S.

Úvod do Metody 5S

 • Definice a historie Metody 5S
 • Význam organizace pracovišť pro efektivní výrobu

Principy 5S

 • Přehled pěti klíčových fází 5S
 • Jak eliminovat zbytečné zásoby a nepořádek
 • Vztah 5S k celkovému výkonnostnímu managementu

Seiri – První fáze: Třídění

 • Identifikace a třídění nezbytných a nadbytečných položek
 • Zásady organizace pracovního prostoru
 • Praktické cvičení třídění a vytváření ukládacího systému

Seiton – Druhá fáze: Řazení

 • Organizace a systematické uspořádání pracovního prostoru
 • Metody efektivního uspořádání nástrojů a materiálů
 • Vytváření standardních pracovních postupů

Seiso – Třetí fáze: Čištění

 • Důraz na udržování čistoty a pořádku
 • Plánování pravidelných čisticích akcí
 • Význam čistého pracovního prostoru pro bezpečnost a efektivitu

Seiketsu – Čtvrtá fáze: Standardizace

 • Vytváření standardů pro udržování 5S
 • Sledování a hodnocení dodržování standardů
 • Implementace kultury neustálého zlepšování

Shitsuke – Pátá fáze: Udržování

 • Zajištění dlouhodobé udržitelnosti 5S
 • Motivace zaměstnanců k dodržování standardů
 • Praktické příklady úspěšné implementace Shitsuke

5S ve výrobním prostředí a kanceláři

 • Přizpůsobení 5S pro různá pracovní prostředí
 • Aplikace 5S v kancelářích a administrativních procesech
 • Analýza případových studií úspěšné implementace v různých odvětvích

Plán implementace 5S

 • Stanovení cílů a plánování implementace 5S
 • Výběr a školení týmu pro implementaci
 • Vytvoření harmonogramu a monitorování postupu

Procesy vizuálního řízení

 • Vytváření vizuálních kontrolních prvků pro 5S
 • Grafická reprezentace pracovních postupů
 • Využití vizuálních nástrojů k monitorování úspěchu

Měření a hodnocení efektivity 5S

 • Implementace měřitelných ukazatelů pro hodnocení 5S
 • Zhodnocení přínosu 5S pro bezpečnost, kvalitu a produktivitu
 • Vytváření akčních plánů pro další zlepšení

Místa konání

Praha: Golden Office – Bezová 1658, 147 00, Praha 4-Braník
Brno: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Ostrava: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11 718 00, Ostrava – Kunčičky

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování