Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Lean Six Sigma Yellow Belt

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)

Cena: 9 922 Kč / osobu
Cena s využitím dotace MPSV1 786 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Obsah kurzu

 • Dvoudenní kurz na téma Lean Six Sigma Yellow Belt poskytne účastníkům  znalosti a dovednosti týkající se Lean Six Sigma metodologie. Tento kurz je v průběhu doplněn o znalosti metod kvality FMEA, TPM, 5S, SMED, JIT – podle vstupních znalostí a dovedností účastníků.
 • Den 1: Úvod do Lean a Six Sigma
 • Blok 1: Seznámení s Lean principy
  • Co je Lean a jeho původ
  • Základní principy Lean: hodnota, tok, tah, perfection
  • Identifikace ztrát a neefektivností
  • A) Value Stream Mapping (Mapování toku hodnoty):
  • Identifikace a vizualizace toku materiálů a informací v rámci procesu.
  • Pomáhá odhalit zbytečné kroky a časy čekání.5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke):
  • Organizační metoda pro zlepšení prostředí a efektivity pracovišť.
  • Pět kroků zahrnuje třídění, uspořádání, čištění, standardizaci a udržování.
  • Kaizen (Postupné zlepšování):
  • Filozofie neustálého zlepšování.
  • Podporuje každodenní malé změny ke zvýšení efektivity a kvality.
  • Kanban:
  • Vizuální systém řízení výroby nebo toku práce.
  • Pomáhá omezit zásoby, minimalizovat zpoždění a reagovat na aktuální poptávku.
  • JIT (Just-In-Time):
  • Produkovat a dodávat výrobky nebo služby až ve chvíli, kdy jsou potřebné.
  • Minimalizuje skladování a zvyšuje pružnost.
  • SMED (Single-Minute Exchange of Die):
  • Snížení času potřebného k přestavbě strojů nebo procesů.
  • Zvyšuje flexibilitu výroby.
  • Poka-Yoke (Chybově odolné procesy):
  • Implementace bezpečnostních mechanismů k minimalizaci chyb.
  • Zabraňuje vzniku chyb nebo minimalizuje jejich důsledky.
  • Standardizovaná práce:
  • Vytvoření standardních postupů pro provádění práce.
  • Zvyšuje konzistenci a snižuje možnost chyb.
  • Visual Management (Vizuální řízení):
  • Vizualizace informací pro lepší sledování a řízení procesů.
  • Pomáhá rychle rozpoznat odchylky a problémy.
 • Blok 2: Six Sigma základy
  • Co je Six Sigma a jeho historie
  • DMAIC metodologie (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
  • Principy statistiky v rámci Six Sigma
 • Blok 3: Yellow Belt role a odpovědnosti
  • Úloha Yellow Belt v rámci Lean Six Sigma
  • Jaký přínos může Yellow Belt přinést organizaci
 • Blok 4: Praktická cvičení a simulace
  • Identifikace možných vylepšení pomocí Lean nástrojů
  • Seznámení s nástroji pro měření a sběr dat
 • Den 2: Aplikace Lean Six Sigma v praxi
 • Blok 5: Měření a sběr dat
  • Výběr vhodných měření
  • Postup sběru dat a tvorba měřicích systémů
 • Blok 6: Analýza dat
  • Statistická analýza dat pomocí nástrojů jako histogramy, box-plots, a trendové analýzy
  • Identifikace kořenových příčin problémů
 • Blok 7: Implementace vylepšení
  • Návrh a implementace změn pomocí DMAIC
  • Praktická cvičení na zlepšení procesů
 • Blok 8: Kontrola a udržitelnost
  • Jak udržet dosažené vylepšení
  • Vytváření kontrolních plánů a sledování výkonnosti
 • Blok 9: Zhodnocení a uzavření kurzu
  • Shrnutí klíčových konceptů
  • Příležitost pro otázky a diskusi

Místa konání

Praha: Golden Office – Bezová 1658, 147 00, Praha 4-Braník
Brno: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Ostrava: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11 718 00, Ostrava – Kunčičky

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování