Přeskočit na obsah

Otevřený kurz INVENTOR Professional (základní školení) v Praze

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: Líbalova 2348/1, Chodov, 14900 Praha 4
Rozsah: 3 dny (20 hodin)
Cena: 14 883,- Kč vč DPH / osobu

Cena s využitím dotace MPSV: 2 679,- Kč vč. DPH
Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Magdu Barnatovou na barnatova@tvq.cz nebo 606 537 229.

Popis kurzu

 • Školení je určené především pro začínající uživatele Inventoru. Je zaměřeno na správné postupy a metody pro efektivní tvorbu součástí, sestav, jejich montážních rozpadů a výkresů. Účastník se naučí jak správně začít tvorbu modelu, používání konstrukční geometrie v náčrtu, pořadí konstrukčních prvků v součástech a následné využití náčrtu pro tvorbu 3D objemových modelů. Dále se seznámí s postupem správného skládání komponent do sestavy (tzv. vazbení), tvorbou výkresové dokumentace a exportem do jiných 2D či 3D formátů. Absolventi školení dovedou vytvářet modely a výkresy v Inventoru a jsou připraveni pro absolvování rozšiřujících školení.

  Obsah
 • Úvod do práce s programem
 • Základní koncepce programu
 • Popis prostředí programu
 • Výchozí nastavení
  Práce s obrazovkou
 • Orientace v prostoru
 • Základní roviny a osy
  Základní názvosloví
 • Komponenta
 • Výskyt
 • Koncovky jednotlivých formátů
  Náčrty
 • Kreslení
 • Vazby
 • Kótování
  Vytváření objemových a plechových součástí
 • Tvorba prvků
 • Úpravy
 • Posloupnost tvorby prvků
  Vytváření sestav
 • Vkládání komponent do sestavy
 • Vztahy mezi komponentami
 • Struktura sestav
  Rozpad sestav
 • Pohyb komponent
 • Tvorba animace
  Výkresy
 • Vkládání pohledů
 • Kótování
 • Export do 2D formátů
  Design Assistant
 • Kopírování návrhu
 • Přejmenování dílů
  Nástroj Pack & Go
 • Předávání dat