Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Inventor – Proboštov

Místo konání: Kpt. Jaroše 769, 41712 Proboštov, okr. Teplice
Rozsah: 6 dnů, 1 den = 6 hodin, celkem 36 hodin
Cena: 29 766 Kč / osobu

Cena s využitím dotace MPSV: 5 358,- Kč
Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Magdu Barnatovou na barnatova@tvq.cz nebo 606 537 229.

Popis kurzu

 • Část 1: Inventor Professional (základní školení)
 • Aplikace Inventor je nástroj pro efektivní tvorbu parametrických 3D návrhů. Díky asociativnímu propojení modelu s výkresem zároveň usnadňuje a výrazně urychluje tvorbu 2D dokumentace. Inventor dále doplňují moduly aplikace pro pevnostní analýzy, dynamické simulace, vizualizaci, správu dokumentů, atd.
 • Popis školení:
 • Školení je určené především pro začínající uživatele Inventoru. Je zaměřeno na správné postupy a metody pro efektivní tvorbu součástí, sestav, jejich montážních rozpadů a výkresů. Účastník se naučí jak správně začít tvorbu modelu, používání konstrukční geometrie v náčrtu, pořadí konstrukčních prvků v součástech a následné využití náčrtu pro tvorbu 3D objemových modelů. Dále se seznámí s postupem správného skládání komponent do sestavy (tzv. vazbení), tvorbou výkresové dokumentace a exportem do jiných 2D či 3D formátů.
 • Absolventi školení dovedou vytvářet modely a výkresy v Inventoru a jsou připraveni pro absolvování rozšiřujících školení.
 • Předpokládané znalosti:
 • Základní znalosti práce s počítačem, Microsoft Office, základní znalosti strojírenského konstruování.
 • Rozsah: 3 dny
 • Obsah školení:
 • o Úvod do práce s programem
 • • Základní koncepce programu
 • • Popis prostředí programu
 • • Výchozí nastavení
 • o Práce s obrazovkou
 • • Orientace v prostoru
 • • Základní roviny a osy
 • o Základní názvosloví
 • • Komponenta
 • • Výskyt
 • • Koncovky jednotlivých formátů
 • o Náčrty
 • • Kreslení
 • • Vazby
 • • Kótování
 • o Vytváření objemových a plechových součástí
 • • Tvorba prvků
 • • Úpravy
 • • Posloupnost tvorby prvků
 • o Vytváření sestav
 • • Vkládání komponent do sestavy
 • • Vztahy mezi komponentami
 • • Struktura sestav
 • o Rozpad sestav
 • • Pohyb komponent
 • • Tvorba animace
 • o Výkresy
 • • Vkládání pohledů
 • • Kótování
 • • Export do 2D formátů
 • o Design Assistant
 • • Kopírování návrhu
 • • Přejmenování dílů
 • o Nástroj Pack & Go
 • • Předávání dat
 • ———————————-
 • Část 2: Inventor – Efektivní práce v sestavách
 • Popis školení:
 • Metodické školení zaměřené na zvládnutí nových a pokročilých funkcí v Inventoru pro efektivní tvorbu a řízení velkých sestav. Tvorba tabulkově řízených sestav a jejich opětovné využití.
 • Předpokládané znalosti:
 • Základní znalosti Inventoru, základní znalosti AutoCADu, základní znalosti strojírenského konstruování.
 • Rozsah: 1 dny
 • Obsah školení:
 • o Nástroje pro efektivní práci v sestavách
 • • Vazbení v sestavách
 • • Rozpisky a kusovníky
 • • Analýzy sestava (kolize…)
 • • Reprezentace sestav
 • • Práce s obsahovým centrem
 • o Svařence
 • • Modelování svarů
 • • Obrábění ve svařencích
 • o Funkce pro řízení sestav
 • • Odvozené součásti
 • • Princip Modelování Top-down
 • o Tabulkově řízené sestavy/Stavy Modelů
 • • Sestavy řízené tabulkou/stavy modelů
 • • iSestavy
 • ————————————-
 • Část 3: Inventor – Efektivní modelování plechových dílů
 • Popis školení:
 • Metodické školení zaměřené na zvládnutí funkcí Inventoru pro efektivní tvorbu plechových součástí, jejich rozvinů a podkladů pro výrobu.
 • Předpokládané znalosti:
 • Základní znalosti Inventoru, základní znalosti AutoCADu, základní znalosti strojírenského konstruování.
 • Rozsah: 1 den
 • Obsah školení:
 • o Styly plechů a jejich nastavení
 • • Tloušťka plechu
 • • Tvar výštipu
 • o Modelování plechových dílů s ohledem na technologii výroby
 • • Výpočet rozvinuté délky: K-faktor
 • • Tabulka ohybů
 • o Tvorba rozvinů a jejich využití
 • • Správná orientace rozvinu
 • • Definice strany A
 • o Razníky a prolisy
 • • Ukládání prvků do knihovny a jejich použití při konstrukci součásti
 • o Přechodky a stáčené profily
 • o Výstupy (DXF, DWG)
 • o Tvorba výkresové dokumentace
 • • Možnosti vkládání plechu na výkres
 • • Značení ohybů
 • —————————————–
 • Část 4: Inventor – Trubky a potrubí a Pevnostní analýza (MKP/FEM)
 • Popis školení:
 • Školení je určené především pro uživatele, kteří potřebují začít používat nebo prohloubit znalosti v modulu Trubky a potrubí. Účastník se naučí správné postupy a metody pro tvorbu potrubních a hadicových vedení. Školení je určené především pro uživatele, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti pevnostních analýz dílů a sestav tvořených v Inventoru. Účastník se naučí základní informace a postupy a metody pevnostních analýz v Inventoru, od správného zadání okrajových podmínek a vazeb až po správnou interpretaci výsledků.
 • Rozsah: 1 den
 • Obsah školení:
 • o Úvod do potrubí
 • • Filozofie
 • • Styly trubek a potrubí
 • o Modelování potrubí
 • • Automatická tvorba tras
 • • Editace tras
 • • Obalit potrubím
 • • Ruční tvorba potrubních tras pomocí 3D náčrtu
 • o Tvarovky
 • • Obsahové centrum
 • • Umisťování a připojování tvarovek
 • • Editace
 • o Hadice
 • o Definice vlastních tvarovek
 • o Tvorba výkresové dokumentace pro potrubní trasy
 • o Stručný úvod do Metody konečných prvků
 • • Základní principy metody
 • • Použité typy elementů
 • o Lineární statická analýza I
 • • Příprava modelu pro simulaci
 • • Materiálové vlastnosti
 • • Globální a lokální síťování
 • • Definice okrajových podmínek
 • • Definice zatížení
 • • Řešení a postprocessing výsledků
 • • Využití symetrie modelu
 • o Modální analýza I
 • • Využití modální analýzy
 • • Srovnání reálných tvarů kmitů se simulací
 • • Modální analýza na objemovém modelu
 • • Modální analýza na střednicovém tělese
 • • Srovnání výsledků analýzy objemového a plošného modelu
 • o Lineární statická analýza II
 • • Kontakty v sestavě
 • • Srovnání výsledků při nastavení různých typů kontaktů
 • o Reporty
 • • Grafy a tabulky výsledků
 • • Animace

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování