Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Hodnotící a motivační pohovory pro vedoucí v Praze

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: On-line nebo prezenčně PRAHA, Golden Office – Bezová 1658, 147 00 Praha 4-Braník
Rozsah: 2 dny (9:00 – 16:30)
Cena: 8 200,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cíl kurzu

 • Naučit se efektivně využívat interní pohovory a hodnocení zaměstnanců jako účinného nástroje vedení lidí.
 • Změnit postoj svůj i zaměstnanců k hodnotícím rozhovorům – vnímat jej jako příležitost, nikoli jako obávanou nutnost.
 • Získat informace o efektivní  přípravě  hodnotícího rozhovoru.
 • Naučit se vést hodnotící, motivační a vytýkací rozhovory.
 • Naučit se pracovat s emocemi.

Obsah kurzu

Hodnotící pohovory 

 • Význam hodnocení pro firmu, manažera a podřízeného?
 • Úskalí hodnotících systémů, příklady z praxe
 • Na jaké nástroje řízení hodnocení zaměstnanců navazuje?
 • Nejdříve je třeba stanovit cíle – nastavení, měření
 • Měření cílů v administrativě
 • Celoroční zpětná vazba
 • Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou?
 • Jaké jsou nejčastější chyby a jak jim předejít?
 • Hodnotící pohovor krok za krokem
 • Jak usnadnit pohovor hodnocenému?
 • Jak řešit obtížné situace při hodnocení?
 • Jak aktivovat zaměstnance a motivovat je do budoucnosti?

Motivační pohovory 

 • Co je motivace a jak vypadá motivační proces
 • Potřeby a požadavky zaměstnanců, jejich uspokojování
 • Základní motivační teorie, rozvoj motivačního prostředí
 • Motivace jednotlivců, jaké volit vhodné stimuly
 • Motivace pracovních týmů
 • Zdroje demotivace a jednání s demotivovanými lidmi

Vytýkací pohovory

 • Proč věnovat čas na přípravu
 • Zvládnutí vlastní role
 • Umění oznámit své rozhodnutí
 • Zvládnutí emocí a řešení vypjatých situací při obtížných rozhovorech
 • Doporučená struktura vytýkacího pohovoru
 • Doporučená struktura propouštěcího pohovoru