Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Čtení výkresové dokumentace v DWG TrueView v Ostravě

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)
Cena: 8 712,- Kč / osobu, cena je konečná, nejsme plátci DPH
Cena s využitím dotace MPSV: 1 569 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Obsah kurzu

 • Den 1: Základy používání DWG TrueView
 • Úvod do DWG TrueView
 • – Co je DWG TrueView a k čemu slouží?
 • – Historie a vývoj DWG TrueView.
 • – Instalace a nastavení programu.
 • Rozhraní a základní funkce
 • – Přehled uživatelského rozhraní.
 • – Otevírání a prohlížení DWG souborů.
 • – Navigace v modelu a prostoru.
 • Práce s vrstvami a objekty
 • – Správa vrstev v DWG TrueView.
 • – Skrývání a zobrazování objektů.
 • – Editace vrstev a objektů.
 • Technické zobrazování
 • – Způsoby zobrazování
 • – Pravoúhlé promítání
 • – Zobrazování jednoduchých a složených geometrických těles zobrazování průniku
 • – Řezy, průřezy, pootočení obrazců, pohledy.
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Popisová pole výkresu (rohové razítko)
 • – Informace které získáme z popisového pole
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Kótování
 • – Základní pojmy a pravidla kótování
 • – Provedení kót, kótovací a pomocné čáry
 • – Hraničící značky
 • – Zapisování kót, soustavy kót
 • – Funkční a technologické kótování
 • – Pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Předepisování přesnosti rozměrů
 • – Tolerování rozměru
 • – Tolerovaní tvarů
 • – Zapisování tolerancí na výkresech
 • – Základní pojmy tolerování rozměrů
 • – Uložení lícovací soustava
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy.
 • Geometrické tolerance
 • – Druhy geometrických tolerancí
 • – Zapisování geometrických tolerancí
 • – Rozměry tolerančních rámečků a značek
 • – Základny pro geometrické tolerance
 •  – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Den 2: Pokročilé funkce a praktické aplikace
 • Měření a anotace
 • – Použití měřítek a měření výkresů.
 • – Přidávání textových anotací a popisků.
 • – Vytváření jednoduchých měřících linií a rozměrů.
 • Tisk a export
 • – Příprava výkresu pro tisk.
 • – Nastavení tisku a výběr tiskárny.
 • – Export do různých formátů (PDF, BMP, JPEG).
 • Praktické cvičení a projekty
 • – Práce na konkrétních výkresových projektech.
 • – Zdůraznění tipů a triků pro efektivní práci s DWG TrueView.
 • – Diskuze a sdílení zkušeností mezi účastníky.
 • Hrany neurčitých tvarů
 • – Odjehlení hran, typy, značení a umístění na výkresu
 • Svary
 • – značky
 • – požadavky
 • – tolerance svařenců rozměrová tvarová, kvalitativní
 • – praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě
 • Struktura povrchu
 • – Předepisování struktury povrchu na výkrese
 • – Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracován
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Výrobní výkres a výkres sestavení
 • – Výkres sestavení, sestavy, podsestavy
 • – Zobrazení sestavy (montážní jednotky)
 • – Kótování hlavních a připojovacích rozměrů
 • – Údaje potřebné pro seřízení technické požadavky, slovní poznámky, tabulky – podle charakteru sestavení
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Zobrazení polotovaru
 • – Válcované profily
 • – Tenké a tlustosté plechy
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje
 • – Šroubové spoje
 • – Čepy a kolíky
 • – Závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
 • – Pera a klíny
 • – Hřídele, tvarové prvky hřídelů
 • – Praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • Dotazy a závěrečná reflexe
 • – Možnost položit otázky a vyjasnit nejasnosti.
 • – Zhodnocení toho, co účastníci naučili a jaké jsou další kroky.
 • ANOTACE
 • Znalost práce s softwarem DWG TrueView je pro každého zaměstnance ve výrobě nejen nutná, ale také klíčová pro zajištění efektivity, přesnosti a komunikace v pracovním procesu. Tento software umožňuje zaměstnancům pracujícím s technickými výkresy mnohem snadněji a efektivněji procházet, analyzovat a sdílet výkresy ve formátu DWG a v digitální době se bez něj neobejdou.
 • Znalost DWG True Basics přináší následující výhody:
 • 1. Správná interpretace výkresů: Zaměstnanci se naučí číst a interpretovat technické výkresy správným způsobem, což vede k redukci chyb a nedorozumění při výrobě a montáži.
 • 2. Rychlejší komunikace: Díky schopnosti rychle a jednoznačně komunikovat pomocí výkresů mohou zaměstnanci snadno sdílet informace s kolegy a zákazníky, což vede k vyšší efektivitě celého týmu.
 • 3. Snížení chyb a nákladů: Správná interpretace a analýza výkresů minimalizuje riziko chyb při výrobě, což zase vede k nižším nákladům na opravy a úpravy.
 • 4. Rozšíření dovedností: Znalost software DWG True Basics poskytuje zaměstnancům příležitost rozšířit své dovednosti a zlepšit své profesní vyhlídky.
 • 5. Přizpůsobení se budoucím trendům: Technologie se neustále vyvíjí a práce s digitálními výkresy se stává stále důležitější. Zaměstnanci s touto znalostí budou lépe připraveni na budoucí změny a nové požadavky na pracovní trh.
 • Celkově lze říci, že znalost DWG True Basics je klíčová pro zajištění úspěšné a efektivní práce v oblasti výroby a technického inženýrství. Zaměstnanci, kteří ovládají tento software, budou schopni lépe spolupracovat, rychleji reagovat na změny nejen v souvislosti s přechodem na Průmysl 4.0 a poskytovat kvalitnější výsledky ve své profesní činnosti.