Přeskočit na obsah

Otevřený kurz CNC školení Siemens Sinumerik 840D v Praze

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 5 dnů (9:00-16:30 s obědovou pauzou 12-12:30)

Cena: 36 300 Kč / osobu
Cena s využitím dotace MPSV: 6 534 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Kurz probíhá ve spolupráci s: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC) a ČVUT FS.

Obsah kurzu

Cíl kurzu je poskytnout účastníkům dovednosti a znalosti potřebné pro práci s systémem SINUMERIK, který se používá pro řízení CNC strojů. Kromě teoretických znalostí se důraz klade na praktické dovednosti. Konkrétní cíle kurzu zahrnují:

 1. Hluboké porozumění systému SINUMERIK: Účastníci se seznámí s hlavními komponenty systému a jeho strukturou.
 2. Praktická obsluha: Účastníci budou schopni efektivně obsluhovat CNC stroj včetně práce s operátorskými panely, strojním panelem a ručními panely. Důraz bude kladen na praktickou část, kde účastníci sami vyzkouší ovládání reálného stroje.
 3. Režimy a ovládací prvky: Účastníci se seznámí s různými režimy provozu stroje a ovládacími prvky, včetně parametrů, programů, program manageru a diagnostiky. Opět bude důraz kladen na praktickou demonstraci těchto režimů.
 4. Tvorba a editace CNC programů: Účastníci se naučí, jak vytvořit nový CNC program nebo obrobek s využitím editoru. Tuto znalost budou moci aplikovat prakticky na reálném stroji.
 5. Simulace na virtuálním modelu stroje: Účastníci vytvoří virtuální model stroje a provádějí simulace různých programů a operací na tomto modelu.
 6. Praktické programování: Účastníci získají dovednosti v programování CNC stroje včetně lineární a kruhové interpolace, rychloposuvu a vytváření hlavního programu a podprogramů. Poté budou programy aplikovat na reálném stroji.
 7. Praktické použití cyklů: Účastníci provedou praktické demonstrace použití různých cyklů v reálném provozu na stroji.
 8. Korekce a správa nástrojů: Účastníci se naučí, jak provádět korekce nástrojů a efektivně spravovat nástrojové zásoby.
 9. Strukturované programování: Účastníci budou provádět praktické cvičení v programování s použitím strukturovaných konstrukcí, včetně podmínek IF, WHILE a dalších.
 10. Testy na samotném stroji: Účastníci budou provádět různé testy a úkoly na reálném stroji, aby ověřili své dovednosti a znalosti.
 11. Speciální funkce: Účastníci se naučí, jak vytvářet a používat speciální funkce, jako jsou makra GUDy, manipulace s daty a zálohování. Tyto funkce budou aplikovány prakticky.
 12. Praktická aplikace na reálném stroji: Účastníci budou aplikovat své znalosti a dovednosti v praktické práci s reálným strojem, včetně volání podprogramů s parametry, synchronizace programů a provádění jednoduchých servisních funkcí.

Cílem kurzu je tedy připravit účastníky na samostatnou a efektivní práci s CNC strojem řízeným systémem SINUMERIK, s důrazem na praktickou stránku, která jim umožní zvládat různé úkoly související s provozem a programováním tohoto stroje na reálném zařízení.

Obsah kurzu

Den 1:

 • Přehled systému SINUMERIK – struktura NC, PLC + pohony
 • Operátorské komponenty – operátorské panely, strojní panel, ruční panely (popis ovládacích tlačítek a jiných prvků)
 • Režimy, ovládací oblasti, ovládací prvky (Stroj, Parametry, Program, Program manager, Diagnostika, Uvedení do provozu)
 • Systém souborů, editor – Tvorba nového obrobku či programu

  Den 2:
 • Tvorba virtuálního modelu stroje
 • Základy programování – Lineární, kruhová interpolace. Rychloposuv. Hlavní program, podprogram. Frames (G54, TRANS, ROT, SCALE, MIRROR). Soustružení, frézování

  Den 3:
 • Popis cyklů s ukázkou využití
 • Korekce nástrojů, správa nástrojů
 • Technologické a měřicí cykly

  Den 4:
 • Strukturované programování (CNC ISO s rysy vyššího programovacího jazyka, podmínky IF, WHILE, DO, LOOP, REPEAT, …)
 • Testy na stroji

  Den 5:
 • Speciální funkce
 • Makra GUDy, příkazy DEF, SET, REP. Data LUD, PUD, GUD, uživatelské proměnné, synchronní akce
 • Zálohování
 • Volání podprogramů s parametry, PROC, VAR, SAVE, ..
 • Synchronizace programů ve více kanálech
 • Jednoduché servisní funkce (Trace, NC/PLC variables)

Místa konání

Praha: PRAHA, ČVUT FS, Horská 2040/3, 128 00 Nové Město
5. den: CIIRC Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Dejvice

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování