Přeskočit na obsah

Otevřený kurz APQP a PPAP – Advanced product quality planning a Production part approval process

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)

Cena: 9 922 Kč / osobu
Cena s využitím dotace MPSV1 786 Kč

Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Obsah kurzu

 • Cílem kurzu APQP a PPAP je poskytnout účastníkům dovednosti a nástroje pro plánování, vývoj a zavádění nových výrobků a procesů s důrazem na kvalitu. Účastníci se seznámí s metodikou APQP pro definici požadavků zákazníka, hodnocení rizik a monitorování projektu. Současně se zaměříme na PPAP, kde získají porozumění dokumentaci, hodnocení a schvalování výrobních procesů. Kurz klade důraz na praktickou aplikaci v různých odvětvích a poskytuje dovednosti pro efektivní implementaci a správu těchto metodik. Cílem je, aby účastníci získali znalosti a nástroje pro úspěšnou reakci na výzvy spojené s vývojem a výrobou vysoce kvalitních produktů.
 •  Úvod do APQP a PPAP
 • 1. Definice a význam APQP a PPAP
  •    – Úvod do metodik APQP a PPAP ve vývoji a výrobě
  •    – Historie vývoje a role v celkovém řízení kvality
  •    – Vazby mezi APQP a PPAP v rámci vývoje nových výrobků a procesů
 •  Fáze APQP
 • 2. Fáze APQP
  •    – Podrobný přehled pěti fází APQP
  •    – Zadání a plánování projektu
  •    – Definice požadavků zákazníka a funkčních specifikací
 • 3. Procesy APQP v praxi
  •    – Aplikace procesů APQP na konkrétní projekty
  •    – Zajištění kvality v rámci každé fáze APQP
  •    – Monitoring postupu a přizpůsobení plánu, když je to nezbytné
 • 4. Rizikový management v APQP
  •    – Identifikace a hodnocení rizik během vývoje produktu
  •    – Plánování a implementace opatření pro minimalizaci rizik
  •    – Role FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) v rámci rizikového managementu v APQP
 •  Proces PPAP
 • 5. Úvod do PPAP
  •    – Definice a význam Production Part Approval Process (PPAP)
  •    – Klíčové cíle a přínosy PPAP ve výrobním procesu
  •    – Rozdíly mezi PPAP a APQP
 • 6. Dokumentace PPAP
  •    – Přehled dokumentace vyžadované v rámci PPAP
  •    – Role každého dokumentu a jeho význam pro schválení výrobního procesu
  •    – Zpracování a organizace PPAP dokumentů
 • 7. Procesy hodnocení a schvalování PPAP
  •    – Postup hodnocení a schvalování PPAP
  •    – Role klíčových zúčastněných stran v procesu schvalování
  •    – Náležitosti úspěšného schválení PPAP
 •  Implementace a praxe
 • 8. Implementace APQP a PPAP v praxi
  •    – Postupy pro efektivní implementaci APQP a PPAP ve firmě
  •    – Příklady úspěšné implementace a překonání běžných výzev
  •    – Zkušenosti z praxe a praktické rady pro optimalizaci procesů
 • 9. Auditování APQP a PPAP
  •    – Role auditů v procesech APQP a PPAP
  •    – Příprava na audity a sledování souladu s metodikami
  •    – Nepřetržité zlepšování a korektivní akce na základě auditů

Místa konání

Praha: Golden Office – Bezová 1658, 147 00, Praha 4-Braník
Brno: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Ostrava: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11 718 00, Ostrava – Kunčičky
U Vás ve firmě: kurz se může konat i u Vás ve firmě s využitím dotací – neváhejte nás kontaktovat

Přihláška na kurz

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte termín
Financování