Přeskočit na obsah

Otevřený kurz „Umělá inteligence (AI) v praxi – nástroje pro moderní kancelář“ Praze nebo on-line

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: On-line nebo prezenčně PRAHA, Golden Office – Bezová 1658, 147 00 Praha 4-Braník
Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)
Cena: 12 240,- Kč bez DPH / osobu

Cena s využitím dotace MPSV: 2 232,- Kč bez DPH
Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162, nebo se zúčastněte našeho pravidelného WEBINÁŘE zdarma.

Cíl kurzu

Kurz „Umělá inteligence (AI) v praxi pro moderní kancelář“ nabízí ucelený přehled o AI chatbotech s důrazem na praktické využití v pracovním prostředí.

Účastníci získají pohled na historii a rozdíly mezi jazykovými modely a konverzačními chatboty. Představíme nejnovější chatboty, jako ChatGPT a Google Bard, a vysvětlíme základní teorii zpracování přirozeného jazyka.

Kurz se soustředí na klíčové funkce chatbotů, včetně vlastních instrukcí v ChatGPT a pluginů v ChatGPT Plus. Účastníci se naučí prakticky využívat chatboty v právní oblasti, ochraně dat, prompt engineeringu a automatizaci úkolů.

Speciální pozornost věnujeme aplikacím v kanceláři. Účastníci se seznámí s AI nástroji od Microsoftu, jejich pokročilými funkcemi v MS Wordu a Excelu, a získají dovednosti pro generativní tvorbu obrázků a videí. Kurz je koncipován tak, aby účastníci okamžitě využívali získané znalosti a dovednosti v pracovním prostředí moderní kanceláře.

Obsah kurzu

 • Co jsou AI chatboti?
  1. trocha historie
  2. jazykové modely vs. konverzační chatbot
 • Představení nejběžnějších chatbotů a jejich rozdílů
  1. ChatGPT
  2. ChatGPT Plus
  3. Google Bard
  4. Microsoft Bing
  5. Anthropic Claude
 • Vysvětlení fungování AI konverzačních chatbotů
  1. Základní teorie zpracování přirozeného jazyka (NLP)
  2. Základní etické a právní otázky a problémy
  3. Klíčové aspekty fungování chatbotů
 • Představení pokročilých funkcí některých chatbotů
 • ChatGPT – Custom instructions
 • ChatGPT Plus – Pluginy
 • ChatGPT Plus – Advanced data analysis (dříve Code interpreter)
 • Google Bard – počítání příkladů
 • Microsoft Bing – mobilní užití, generování obrázků, Compose, Insights
 • Právní aspekty a ochrana dat
 • Detailnější vysvětlení fungování pokročilých funkcí AI konverzačních chatbotů
  1. GPT API Playground a Tokenizer
  2. pokročilé aspekty fungování chatbotů
  3. Prompt engineering
  4. Vlastní asistenti – GPTs
 • Let’s play
  1. využití MS Edge
  2. pokládání otázek – hlas, formát odpovědi
  3. sumarizace textu
  4. vysvětlení textu
  5. kategorizace textu
  6. přeformulování textu
  7. překlad textu
  8. diskuse nad textem
  9. odpověď na text/mail
  10. vytvoření FB/Twitter… příspěvku
  11. sumarizace videa bez/s chatgpt pluginem
  12. vytváříme myšlenkovou mapu s chatgpt pluginem
  13. dotazování se souborů s pomocí Anthropic Claude
  14. datová analýza s advanced data analysis
  15. vytvořme si učitele
  16. generování nápadů
 • AI nástroje pro využití AI v kanceláři
 • AI Nástroje pro práci
  1. AI v nástrojích od Microsoftu
  2. Pokročilé možnosti Microsoft Bing
  3. AI ve Wordu a Excelu resp. Google Sheets
  4. Řešení pro telekonference a nahrávky
  5. Pomocníci pro vytváření promptů
 • Snadnější práce s chatboty
 • Automatizace činností, využití nástrojů jako je Make.com
 • AI a tvorba obrázků a videí
 • Základní teorie generativních nástrojů pro tvorbu obrázků a videí
 • Generativní nástroje na tvorbu obrázků
 • Generativní nástroje na tvorbu audia
 • Generativní nástroje na tvorbu videí