Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Technologie vstřikování plastů a vady a způsob jejich odstranění v Praze

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: On-line nebo prezenčně PRAHA, Golden Office – Bezová 1658, 147 00 Praha 4-Braník
Rozsah: 2 dny (9:00 – 16:30)
Cena: 8 200,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cíl kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vadami výlisků vzniklými při procesu vstřikování, hodnocení plastových dílů, část výuky bude věnována možným příčinám vzniku vad a způsobům jejich odstranění.
Kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž práce se jakkoliv dotýká problematiky vstřikování plastů a pracovníkům hodnotícím kvalitu výlisků.

Obsah kurzu
Technologie vstřikování plastů
Princip vstřikování plastů, popis technologie
Vstřikovací stroje

 • součásti vstřikovacích strojů a jejich funkce
 • druhy vstřikovacích strojů
 • periferie vstřikovacích strojů

Vstřikovací proces a jeho fáze

 • dávkování a plastifikace (Chování taveniny v plastifikační komoře, Zajištění dostatečné homogenity v závislosti na druhu materiálu, Optimální nastavení dávkování, odpor dávkování, Druhy šneků, jejich výroba a možnosti úprav povrchu)
  vstřik, plnění tvarové dutiny (Průběh tlaku v dutině formy, Tok taveniny v dutině formy, Kritická místa při plnění tvarové dutiny, využití simulačních programů)
 • dotlak (Funkce dotlaku a jeho průběh, Nastavení přepnutí na dotlak, doba dotlaku, Vliv dotlaku na výlisek)
 • chlazení, závislost struktury na chlazení
 • vyhození výlisku, odformování

Smrštění výlisků

Faktory ovlivňující kvalitu výstřiku

Vliv nastavení parametrů na výlisek

 • Teplota taveniny
 • Vstřikovací rychlost
 • Dotlak
 • Zpětný tlak
 • Teplota nástroje

Tg a Tm pro vybrané materiály

 • Příklady nastavení parametrů pro vybrané druhy materiálů

Speciální typy vstřikování

 • Vstřikování GIT, WIT
 • Vícekomponentní vstřikování
 • Vstřikování s dolisováním
 • Vstřikování strukturních pěn
 • Vstřikování reaktoplastů

Vady a způsob jejich odstranění

Druhy vad

 • Definice vady
 • Vady zjevné
 • Vady skryté
 • Výběr cca 20 nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru

Příčiny vzniku vad

 • Konstrukce formy
 • Konstrukce vstřikovaného dílu
 • Vstřikovací stroj
 • Technologické parametry

Způsob identifikace a postup při odstraňování vady

Podrobná analýza 20 nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru (popis, vznik, příčina, důsledek vady)

 • Studené spoje
 • Volný proud taveniny
 • Dieselefekt
 • Propadliny (povrchové prohlubeniny)
 • Vnitřní dutiny (staženiny)
 • Tokové stopy po přepálení
 • Stopy po vlhkosti
 • Stopy po vzduchu
 • Stopy skleněných vláken
 • Matná místa kolem vtoku
 • Změna barvy
 • Nedostatek lesku
 • Efekt gramofonové desky
 • Studené vměstky
 • Bubliny
 • Černé tečky
 • Nedolitek
 • Přetok
 • Odlupování povrchu
 • Stopy po vyhazovačích
 • Porušení při vyhazování
 • Bílý lom, napěťové trhliny
 • Příliš velké rozměry
 • Příliš malé rozměry

Diskuse k vadám výstřiků