Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Personální controlling v Praze

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: On-line nebo prezenčně PRAHA, Golden Office – Bezová 1658, 147 00 Praha 4-Braník
Rozsah: 1 den (9:00 – 16:30)
Cena: 4 700,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cíl kurzu

 • Seznámit se s filozofií controllingového řízení obecně a s její možnou aplikací v personální oblasti,
 • dále se sledováním a řízením nákladů vyvolaných, resp. souvisejících s řízením lidských zdrojů,
 • dále s konstrukcí řady ukazatelů HR controllingu,
 • dále s měřením a ovlivňováním základních procesů řízení lidských zdrojů,
 • dále s kontrolou investic do personálního rozvoje,
 • dále s předkládáním ukazatelů hodnocení dosahování cílů HR útvaru.

Obsah kurzu

Obecné principy controllingového řízení

HR controlling jako nástroj řízení lidských zdrojů

Základní funkce HR controllingu

Měřitelné personální ukazatele

 • informační funkce měřitelných HR ukazatelů,
 • nejčastější chyby při tvorbě systému HR ukazatelů,
 • srovnávání HR ukazatelů – personální benchmarking.

Základní HR ukazatele v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů

 • firemní výsledky – obrat, náklady a zisk na zaměstnance, produktivita práce a přidaná hodnota,
 • odměňování a zaměstnanecké výhody – náklady na odměňování, struktura odměňování, trend ve vývoji mezd, podíl variabilních složek mzdy, zaměstnanecké výhody,
 • chování zaměstnanců v podniku – fluktuace, důvody rozvázání pracovního poměru, absence, motivace a spokojenost zaměstnanců,
 • nábor a výběr zaměstnanců – interní a externí nábor, náklady na obsazení jedné pracovní pozice, délka výběrového procesu, náklady na nábor zaměstnanců,
 • vzdělávání a rozvoj – vstupní školení, náklady na školení, délka doby školení, typy školení, externí a interní školení,
 • controlling HR pracoviště – počet zaměstnanců na jednoho pracovníka HR, náklady HR oddělení, průměrná mzda personalisty, využití outsourcingu.

Řešení modelového příkladu z praxe