Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Novinky v oblasti pracovního práva 2023 v Praze

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: On-line nebo prezenčně PRAHA, Golden Office – Bezová 1658, 147 00 Praha 4-Braník
Rozsah: 1 den (9:00 – 16:30)
Cena: 4 700,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cíl kurzu

Cílem školení je seznámit zaměstnance HR a vedoucí zaměstnance s návrhem tzv. koncepční novely zákoníku práce a dalšími novinkami v oblasti pracovního práva k datu konání školení, která mají největší dopad do praxe.

Obsah kurzu
Oproti původnímu znění návrhu novely zákoníku práce došlo po zapracování
více než 70 připomínek z připomínkových míst k enormní řadě změn a doplnění
jednotlivých ustanovení zákoníku práce, které mají podstatný vliv na praktické
vedení personální a mzdové administrace. Navíc do finální podoby návrhu
novely zákoníku práce odeslaného do Sněmovny Parlamentu byly na poslední
chvíli v dubnu 2023 zapracovány nové připomínky Legislativní rady vlády, a to
kromě jiného zkrácení doby nabytí účinnosti novely zákoníku práce již od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jejím zveřejnění ve Sbírce
zákonů ČR. V červnu 2023 tedy bude nejvyšší čas na seznámení se změnami,
které budou znamenat potřebu velmi rychlého doplnění Pracovních řádů,
informací o pracovních podmínkách, dohod o provedení práce, dohod o pracovní
činnosti a dohod o práci na dálku, aby zaměstnavatelům nehrozily pokuty
inspektorů práce. Účastnící školení budou dále seznámeni i s dalšími novinkami v
oblasti pracovního práva k datu konání školení, která mají největší dopad do praxe.

 • UPRAVENÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE
 • Možné uzavírání pracovních smluv, DPP a DPČ elektronicky
 • Výrazné rozšíření informačních povinností zaměstnavatele
 • Zásadní změny u dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
 • Pravidla práce na dálku a možná paušální náhrada nákladů
 • Nová úprava doručování písemností
 • Změny pracovnělékařských prohlídek
 • Zkušenosti z kontrol inspekce práce
 • Zastřené zprostředkování zaměstnání
 • Návrh nové definice nelegální práce
 • Návrhy změn agenturního zaměstnávání
 • Návrh ochrany oznamovatelů protiprávních jednání
 • Další nové právní předpisy či jejich návrhy