Přeskočit na obsah

Otevřený kurz MS Excel pro mírně pokročilé – Jihlava

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: Jiráskova 1424/78, 58601 Jihlava
Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)
Cena: 8 200,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cena s využitím dotace MPSV: 1 476,- Kč bez DPH
Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162.

Cíl kurzu

Kurz doporučujeme každému uživateli, který již pracuje s aplikací MS Excel, avšak jeho znalosti jsou získány především rutinním opakováním jednoduchých činností. Uživatel setrvává v zaběhnutých a těžkopádných postupech a nevyužívá vhodnějších nástrojů a vlastností. Typickým příkladem jsou samouci nebo pracovníci, kteří základní znalosti nabyli pomocí zkušenějšího kolegy. Účastníci se během dvou dnů naučí efektivně vytvářet tabulky, rychle zadávat údaje pomocí automatického vyplňování, provádět výpočty pomocí vzorců a funkcí. Využitím formátů budou umět upravit tabulky do prezentační podoby a vše znázornit prostřednictvím grafů. V rozsáhlých tabulkách databázové struktury se naučí údaje seřazovat a filtrovat. Hotovou tabulku budou umět využít v jiném souboru např. v dokumentu programu MS Word či MS PowerPoint. Výsledky své práce budou schopni vhodným způsobem připravit k tisku a vytisknout.

Obsah kurzu

 • Pracovní prostředí aplikace MS Excel a jeho úprava.
 • Záludnosti vypisování údajů a automatické vyplňování údajů v tabulce.
 • Výpočty pomocí vzorců a jednoduchých funkcí.
 • Využití relativní a absolutní adresace při kopírování vzorců.
 • Vzorce a funkce – efektivní tvorba pomocí Oblasti dat.
 • Práce s komentáři.
 • Praktické funkce v Excelu – logické, datum a čas, textové, zaokrouhlovaní čísel, …
 • Rozdíly mezi vymazáním, vyjmutím a odstraněním buňky.
 • Závislosti vzorců.
 • Úpravy tabulky pomocí formátu buněk (slučování buněk, svislý text, barevné orámování, …).
 • Motivy (písma, sady barev a efekty).
 • Podmíněné formátování.
 • Práce se seznamy a databázemi – pravidla tvorby, řazení a filtrování dat (dle hodnot, ikon, …), definování vlastních klíčů řazení, odstraňování duplicit, …
 • Možnosti nástroje „Tabulka“ (styly, řádek souhrnů, filtry, …).
 • Vytvoření minigrafu, grafu a jejich úpravy.
 • Tisk. Parametry tisku.
 • Jak pracovat s nápovědou.