Přeskočit na obsah

Otevřený kurz Čtení výkresové dokumentace v Brně

*Kurz jsme také schopni zorganizovat na míru u Vás ve firmě s financováním pomocí EU grantů – pro více info nás kontaktujte.

Místo konání: Křenová 71, 602 00, Brno-Střed
Parkování bez rezervace je možné zdarma cca 200m od objektu.
Rozsah: 2 dny (8:30-17:00 s obědovou pauzou 12-12:30)
Cena: 7 200,- Kč bez DPH / osobu, sleva 20 % pro druhého a všechny další účastníky z jedné firmy

Cena s využitím dotace MPSV: 1 296,- Kč bez DPH
Dotace je velmi jednoduchá a rádi Vám s jejím čerpáním pomůžeme. Pro využití je nutné se přihlásit nejméně 30 dnů před konáním kurzu. Nejedná se o POVEZ. Pro více informací kontaktujte Kláru Smělíkovou na smelikova@tvq.cz nebo 728 173 162.

Obsah kurzu

 • 1 technické zobrazování
 • způsoby zobrazování
 • pravoúhlé promítání
 • zobrazování jednoduchých a složených geometrických těles zobrazování průniku
 • řezy, průřezy, pootočení obrazců, pohledy.
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 2 popisová pole výkresu (rohové razítko)
 • informace které získáme z popisového pole
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 3 kótování
 • základní pojmy a pravidla kótování
 • provedení kót, kótovací a pomocné čáry
 • hraničící značky
 • zapisování kót, soustavy kót
 • funkční a technologické kótování
 • pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 4 předepisování přesnosti rozměrů
 • tolerování rozměru
 • tolerovaní tvarů
 • zapisování tolerancí na výkresech
 • základní pojmy tolerování rozměrů
 • uložení lícovací soustava
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy.
 • 5  geometrické tolerance
 •  druhy geometrických tolerancí
 • zapisování geometrických tolerancí
 • rozměry tolerančních rámečků a značek
 • základny pro geometrické tolerance
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 6 hrany neurčitých tvarů
 •  odjehlení hran, typy, značení a umístění na výkresu
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 7 svary
 •  značky
 •  požadavky
 • tolerance svařenců rozměrová tvarová, kvalitativní
 •  praktické cvičení a aplikace na výkresy používané ve firmě
 • 8 struktura povrchu
 • předepisování struktury povrchu na výkrese
 • předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracován
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 9 výrobní výkres a výkres sestavení
 • výkres sestavení, sestavy, podsestavy
 • zobrazení sestavy (montážní jednotky)
 • kótování hlavních a připojovacích rozměrů
 • údaje potřebné pro seřízení technické požadavky, slovní poznámky, tabulky – podle charakteru sestavení
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 10 zobrazení polotovaru
 • značky polotovaru
 • válcované profily
 • tenké a tlustosté plechy
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy
 • 11 strojní součásti, konstrukční prvky a spoje
 • šroubové spoje
 • čepy a kolíky
 • závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
 • pera a klíny
 • hřídele, tvarové prvky hřídelů
 • praktické cvičení a aplikace na donesené výkresy