Přeskočit na obsah

Přinášíme technické vzdělávání do firem

O nás

  • Zabýváme se technickým školením na míru ve všech výrobních segmentech.
  • Jsme schopni zajistit vzdělávání podle pravidel OPZ v projektech POVEZ II a Podnikové vzdělávání zaměstnanců (I a II) výzvy 043 i 097.
  • Jsme schopni navrhnout vzdělávací plán a zajistit vzdělávání vhodné do výzev podle pravidel OPZ+ (dotace 2021 – 2027).
  • Máme k dispozici přes 500 odborných lektorů po celé ČR.
  • Naši lektoři jsou praktici a při výuce využívají modelové situace přímo ve vaší výrobě.
  • Před školením jsme schopni změřit úroveň znalostí zaměstnanců a podle toho přizpůsobit obsah a intenzitu kurzu.

Nejoblíbenější kurzy

Vedoucí výroby

Naučíme vaše vedoucí výroby jak rozumně a efektivně jednat s lidmi ve všech možných situacích, které mohou ve výrobním podniku nastat, a jak řešit konfliktní a problematické situace. Poradíme jim jak si co nejlépe vybrat pracovníky do týmu a jak si je v týmu udržet. Seznámí se s komplexním managementem kvality, základy projektového řízení a v neposlední řade s organizací a efektivním vedení výrobních týmů.

LEAN akademie

Vaši zaměstnanci získají ucelený přehled o štíhlém řízení organizace a výroby. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a modelové situace, které účastníci řeší v rámci konzultací s lektorem a jsou aplikovatelné přímo ve Vašem provozu. Výstupem akademie je akční plán k zavedení či zlepšení lean metod ve firmě v oblastech – štíhlé procesy, štíhlé pracoviště, štíhlá a efektivní logistika a zlepšování výkonnosti strojního zařízení.

Technická dokumentace

Vaši zaměstnanci se naučí techniku technického kreslení, jeho normalizace, promítání a sestavení technického výkresu, kótování na strojírenských výkresech, základy kreslení strojních součástí, předepisování přesnosti tvaru, rozměru a polohy s praktickými ukázkami s využitím dokumentace, se kterou se každodenně setkávají.

Vstřikování plastů

Vaši zaměstnanci si prohloubí znalosti materiálových vlastností plastů a jejich chování při zpracování. Seznámí s technologiemi vstřikování a vytlačování a prohloubí si znalosti jednotlivých fází procesu. Získají znalosti základních metod dílenské kontroly kvality, jejího záznamu a vyhodnocování, se s správnou péčí o formy, naučí se správně používat přípravky k údržbě forem a s jednotlivými činnostmi údržby během procesu. Uvědomí si vztah mezi kvalitou výrobku a stavem nástroje.

Nástroje a metody kvality

Kurzy kvality přizpůsobujeme úrovni a pozici posluchačů. Školíme zaměstnance od operátorů nebo dělníků ve výrobě až po interní auditory nebo vedoucí kvality v těchto kurzech: ISO 9001, 14001, 16949; VDA 6.2., 6.3, 6.5, Formel Q, 5S, Kaizen, Kanban, FMEA, 5 WHY, Ishikawa diagram, APQP, QFD, Poka yoke, SMED, Model PAF a COQ, 8D Report, Six Sigma a další.

Metrologie

Kurz metrologie přizpůsobujeme posluchačům a požadavkům zákazníků od základů metrologie, přes obsluhu měřících zařízení až po statistické vyhodnocování SPC a hodnocení způsobilosti procesů MSA. 

Pneumatika a hydraulika

Zaměstnanci se naučí funkci základních hydraulických a pneumatických prvků, schematické značky a četní schémat hydraulických a pneumatických obvodů. V praktické části si přímo ve výrobě důkladně procvičí zapojování hydraulických a pneumatických obvodů včetně vyhledávání poruch. V pokročilé variantě kurzu se seznámí s pracovními postupy předmontáže hydraulického šroubení a instalace potrubí do strojního zařízení.

MS Excel

Školení může probíhat až v sedmi uživatelských úrovních a doporučujme využít vstupní test, který zajistí pro každého ideální úroveň kurzu. Pokud máte ve vašem týmu začátečníky, jistě uvítáte trpělivý přístup našich lektorů, pomalejší tempo kurzu a možnost na vše se od základů zeptat. Naopak, sejdou-li se na školení expertní uživatelé, kteří Excel používají denně, povedeme kurz rychlejším tempem s důrazem na novinky a profi postupy.